Werkwijze asbestverwijdering

Werkwijze asbestverwijdering

Hoe gaat de asbestdetectie en -verwijdering door Dubolimburg in zijn werk? Onderstaand leggen we je graag uit hoe we stapsgewijs naar een professionele en veilige verwijdering en afvoering van asbest in en om je woning (+ bijgebouwen) en/of appartementsgebouw toewerken.

ASBEST IN DAK EN/OF GEVEL

Stap 1: Asbestdeskundige
De asbestdeskundige komt ter plaatse (tenzij er eerder al een deskundige is geweest die een geldig asbestattest heeft afgeleverd). Hij neemt indien nodig een staal en laat een labotest uitvoeren. Je krijgt een rapport met de uit te voeren werken en een meetstaat. Je kan dat gebruiken om offertes op te vragen. Het advies van de asbestdeskundige is gratis als je het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit ons collectief.

Stap 2: Huisbezoek
Werd er asbest aangetroffen in de dakconstructie van jouw woning? Dan kan je bij Energiehuis Limburg terecht voor bijkomend advies en begeleiding om je dak correct te kunnen na-isoleren. Je krijgt een rapport met aanbevelingen om je energiefactuur te doen dalen en je wooncomfort te verhogen. 

Stap 3: Verwijderen van het asbest (door een geselecteerde aannemer)
We selecteerden een aantal aannemers op basis van prijs/kwaliteit en hun ervaring met het veilig en professioneel verwijderen van het asbest. Je kiest uit deze lijst zelf de aannemer die de werken zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers vind je HIER. Het verwijderen van asbest is altijd betalend.

Stap 4: Afvoeren van het asbest (door een geselecteerde aannemer)
Na het verwijderen van het asbest zal de aannemer het materiaal veilig afvoeren. Dit gebeurt door de aannemer die het asbest in en om je woning heeft verwijderd. Het afvoeren van het asbest is gratis als de verwijdering gebeurt door een aannemer uit ons collectief.

ASBEST IN LEIDINGISOLATIE

Stap 1: Asbestdeskundige
De asbestdeskundige komt ALTIJD ter plaatse (tenzij er eerder al een deskundige is geweest die een geldig asbestattest heeft afgeleverd). Hij neemt indien nodig een staal en laat een labotest uitvoeren. Je krijgt een rapport met de uit te voeren werken en een meetstaat. Je kan dat gebruiken om offertes op te vragen. Het advies van de asbestdeskundige is gratis als je het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit ons collectief.

Stap 2: Verwijderen en afvoeren van het asbest (door een geselecteerde aannemer)
We selecteerden een aantal aannemers op basis van prijs/kwaliteit en hun ervaring met het veilig en professioneel verwijderen en afvoeren van het asbest. Je kiest uit deze lijst zelf de aannemer die de werken zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers vind je HIER.

Als je overgaat tot het verwijderen en het afvoeren van asbesthoudende leidingisolatie door een aannemer uit het aannemerscollectief van Dubolimburg wordt er een deel van de verwijderingskost gesubsidieerd. Voor het verwijderen kan je via het rapport van de deskundige offertes opvragen (enkel bij aannemers uit ons collectief).

De geselecteerde aannemer zal na uitvoering van de werken een factuur opmaken op jouw naam. Hierin wordt een betaalopdracht aan Dubolimburg vzw opgenomen, van 50% van het subsidieerbaar bedrag met een maximumsubsidie van:

  • 4 000 euro (excl. btw) voor de stookinstallatie van een woongebouw
  • 8 000 euro (excl. btw) voor de stookinstallatie van een appartementsgebouw