Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Zit je met vragen over onze asbestverwijdering? Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen.
Heb je meer vragen? Schrijf je hier in voor onze online infosessies!

Maak je keuze:

TECHNISCHE VRAGEN
FINANCIELE VRAGEN

 


TECHNISCHE VRAGEN

Mijn huis is gebouwd in 1985, hoe weet ik of mijn onderdak asbest bevat?
Bij huizen gebouwd voor 1990 is de kans groot dat er asbest werd gebruikt in diverse materialen en diverse toepassingen. Om zekerheid te krijgen over mogelijk asbest is het advies van een asbestdeskundige nodig.

Laat ik mijn asbest nu al verwijderen, of wacht ik beter nog even?
De asbestverwijderingscampagne van Dubolimburg loopt in principe tot einde 2024. In die periode heb je recht op premies. Daarna mogelijk niet meer. Ons advies: doe het nu!

Hoelang duurt het gemiddeld voor de hermetische zone wordt vrijgegeven bij de verwijdering van leidingisolatie?
Gemiddeld is dat tussen 4 en 48 uur na de werken.

Mijn dak is geisoleerd, er liggen degelijke pannen op en ook zonnepanelen. Mijn onderdak bevat asbest. Ben ik verplicht dit af te breken?
Algemeen genomen mag je het aanwezige asbest niet insluiten, dus als je onderdak asbest bevat, dan moet dat worden afgebroken. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van een valse wand om het asbest te ‘camoufleren’: dat is niet toegelaten.
In dit specifieke geval is je dak al gerenoveerd, en dus is het niet verplicht om je onderdak te laten verwijderen. Bij verkoop van de woning zal er wel een asbestattest worden opgemaakt, en daarin zal melding worden gemaakt van het asbest en wordt dit ook opgenomen in de asbestinventaris.

Moet ik uberhaupt de golfplaten en leien op een dak laten verwijderen? Moet dat tegen een bepaalde datum en wat als ik niets doe?
Om redenen van (volks)gezondheid is het altijd beter om asbesthoudende dakbedekking te laten verwijderen. Je bent verplicht het asbest te laten verwijderen bij renovatie/werken indien het asbest eenvoudig bereikbaar ‚Äčis en/of het asbest in slechte staat is. Opgelet: indien je dak asbest bevat mag je er niet in boren, mag je het niet ontmossen en mogen er geen zonnepanelen worden geplaatst, net zomin als reclamepanelen of een overzetdak.  

Hoe wordt lijm onder vinyltegels verwijderd?
Dat gebeurt door een erkende verwijderaar ‘in hermetische zone’. Je mag dat niet zelf doen! 

Is er een verschil in premie tussen de renovatie van een huis of de sloop van de woning? 
Neen. Je hebt recht op de premie bij renovatie en bij sloop op voorwaarde dat je werkt met een aannemer uit het aannemerscollectief van Dubolimburg.

Moet leidingisolatie in kruipkelder ook verwijderd worden?
Ja: alle asbesthoudende leidingisolatie in of aan je woning moet worden verwijderd. Je hebt ook bij leidingisolatie in een kruipkelder recht op premies als je werkt met een verwijderaar uit het aannemerscollectief van Dubolimburg. 


FINANCIELE VRAGEN > PREMIES/SUBSIDIES/KOSTEN

Is Dubolimburg een commerciële onderneming?
Neen! Dubolimburg is een vzw die objectief en onafhankelijk werkt. Wij hebben geen winstoogmerk en adviseren en begeleiden altijd met het oog op het welzijn van mens en milieu. 

Hoe werkt de premie rond dakbedekking? Wordt die ook vanuit de aannemer gestuurd of moet ik dit zelf betalen aangezien er geen tussenkomst is voor de verwijdering?
Voor dakbedekking is er geen premie voorzien. Er is wel een verhoogde premie voor de plaatsing van dakisolatie bij combinatie met abestverwijdering.

Ik heb al gehoord dat de prijs voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende leidingisolatie samenhangt met het aantal samples die genomen worden. Klopt dit?
Neen dit klopt niet. De prijs zal afhangen van het aantal lopende meters, maar nog meer van de complexiteit van de werf.

Wordt er enkel betaald voor de verwijdering zelf en niet voor de afvoer?
De subsidie is voorzien voor de afvoer van het asbesthoudende materiaal. De kost voor de handeling van de verwijdering wordt volledig door de particulier gedragen.

Hoe ziet de besparing eruit in geval van verwijdering van dakbedekking van een garage?
We hanteren hetzelfde subsidiemechanisme als bij het dak van een woning: er is subsidie voor asbestdeskundige en voor de stortkosten (container) indien de verwijdering gebeurt door aannemer uit het collectief.

Kan er via Dubolimburg ook advies bekomen worden, met bespreking van een specifieke (asbest)toepassing?
Binnen de campagne van Dubolimburg wordt er enkel geadviseerd over asbestverdachte gevel- en dakmaterialen en leidingisolatie. Voor andere asbesttoepassingen vraag je bij voorkeur een asbestattest aan. Meer info vind je HIER: https://ovam.vlaanderen.be/asbestattest.

Is de premie voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie beschikbaar tem eind 2024 of tot zolang er budget beschikbaar is?
De premie is beschikbaar zo lang er budget. We kunnen niet inschatten wanneer dat zal zijn. 
Merk wel op: zoals vaak beloont de Vlaamse overheid eerst particulieren die uit vrije wil overgaan tot asbestverwijdering. Het premiestelsel zal naar verwachting worden afgebouwd en hervormd tot een verplichting tot asbestverwijdering zónder premies. Wie slim is, profiteert nu van het aanbod van Dubolimburg vzw.

Een dakwerker die gemachtigd is om asbest te verwijderen, moet die op jullie lijst staan om de premies te kunnen krijgen?
Ja. Je moet verder de dakwerker uit onze lijst (die je zelf mag kiezen) melden dat je via Dubolimburg vzw bent doorverwezen voor asbestverwijdering. Als je dit niet doet, of vergeet, dan heb je geen recht op de premies. Doe dat dus steeds vanaf het eerste contact!

Zijn de premies voor asbestverwijdering cumuleerbaar met premies die ik via Energiehuis Limburg kan aanvragen?
Ja, de premies zijn cumuleerbaar.

Indien wij een woning kopen met asbestattest dat reeds door jullie afgeleverd is, kunnen wij dan - als koper van de woning - toch nog een premie krijgen voor de verwijdering?
Dat kan inderdaad, op voorwaarde dat de oorspronkelijke eigenaar de premie nog niet heeft aangevraagd én dat je werkt met een verwijderaar uit het aannemerscollectief van Dubolimburg vzw.