Prijzen asbestverwijdering

Prijzen asbestverwijdering

Bekijk/download het overzicht van de door Dubolimburg en hun deskundigen gehanteerde prijzen voor asbestdeskundigen

Ter verduidelijking bij dit document: 

  • de in het geel gemarkeerde posten (asbestdeskundige) zullen voorkomen bij een standaard plaatsbezoek
  • de post 'materiaalanalyse d.m.v. een polarisatiemicroscoop':
    *komt altijd voor bij leidingisolatie
    *komt enkel voor bij twijfel bij dak en gevel
  • alle prijzen zijn exclusief BTW

Werkwijze:

De asbestdeskundige maakt steeds een factuur op aan de particulier, met vermelding van de betaalopdracht aan Dubolimburg van 90% van plaatsbezoek en rapportage.

De particulier betaalt 10% van de kost voor plaatsbezoek en rapportage, 100% van analyse, de BTW op het totaal.

Deze 10%, de analyse en de BTW (het volledige restbedrag dus), kan worden terugbetaald dankzij de steun van Limburg.net op voorwaarde dat het tot een uitvoering komt. Bewijs hiervoor is de factuur van de ophaler.

Bekijk hier een REKENVOORBEELD/KOSTPRIJSINDICATIE voor een asbestdeskundige