Kostprijsberekening

Kostprijsberekening

Kostprijsindicatie asbestdeskundige

Om de kostprijs van de asbestdeskundige inzichtelijk te maken, hebben we onderstaande rekenvoorbeeld gemaakt op basis van een fictieve aanvraag uit Beringen voor vermoeden van asbest in de dakbedekking.

Algemene kosten

Plaatsbezoek voor dakbedekking, onderdak, gevelbekleding: 95€ exclusief BTW
Plaatsbezoek voor leidingisolatie: 95€ exclusief BTW
Staalname: 20€ exclusief BTW

Hiervan zijn onderstaande kosten voor rekening van de particulier

  • 10% van 95€ = 9,5€
  • BTW 21% op 95€ = 19.95€
  • 20€ per staalname + BTW 21% = 24.2€

  • Totaal: 53.65€
    (indien één staalname volstaat (bij leidingisolatie worden meestal een 3-tal stalen genomen, bij dak of gevelbekleding 1 of geen staal))

Terugbetaling

  • 90% van de 95€ zal onmiddellijk door Dubolimburg worden betaald aan de deskundige
  • De resterende kosten worden volledig terugbetaald na uitvoering van de werken indien de uitvoering gebeurt via een aannemer die opgenomen is in het collectief van Dubolimburg.