Privacy disclaimer

Wij dragen jouw privacy hoog in het vaandel en geven je gegevens nooit door aan derden zonder jouw toestemming. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van De Huisdokter stem je er mee in dat Dubolimburg jouw persoonsgegevens verzamelt, registreert en bewaart in de databank van Dubolimburg vzw en deelt met haar partners: steden en gemeenten, Stebo vzw, Onesto cvba, Fluvius cvba en OVAM (indien nodig). De gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden en enkel gedeeld met bovenstaande partners.

Dubolimburg verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), de Belgische Privacywet van 30/07/2018 en het decreet van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018.

Dubolimburg en bovenstaande partners bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt of verzameld werden, doch mits inachtneming van de wettelijke bewaringstermijnen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken en eventuele fouten of onvolledigheden recht te zetten.