Dubolimburg vzw

Dubolimburg vzw

Dubolimburg vzw geeft als Limburgs Steunpunt Duurzaam Bouwen sinds 2005 objectief en onafhankelijk maatadvies duurzaam bouwen en renoveren in de provincie Limburg (België). Ons team bestaat uit architecten en bouwprofessionelen die werken voor onze drie belangrijkste doelgroepen:

 • particulieren (via het Energiehuis Limburg)
 • lokale overheden 
 • bouwprofessionelen

Dubolimburg sensibiliseert, vormt, adviseert en overtuigt. We denken out of the box en we bekijken uitdagingen in termen van oplossingen. Door onze betrokkenheid en enthousiasme hebben we een scherpe radar ontwikkeld voor het detecteren van kansen/opportuniteiten.

Dubolimburg hecht veel belang aan de samenwerking met een breed netwerk van partnerorganisaties, lokale overheden, stakeholders en mensen/organisaties op het vlak van (duurzaam) bouwen. Onze werking vertrekt vanuit een sociale, economische en ecologische focus. Als pionier op het vlak van duurzaam bouwen werken we nauw samen met de vier andere Vlaamse provinciale steunpunten om op Vlaams niveau duurzaam bouwen mee te ondersteunen en te promoten.

Dubolimburg krijgt financiële steun van de provincie Limburg en Vlaanderen. 

Het team van Dubolimburg bestaat uit:

 • Paul Claes (coördinator)
 • Gert Broekx (architect - inhoudelijk medewerker)
 • Liese Evers (ingenieur - inhoudelijk medewerker)
 • Nanette Huysmans (architect - inhoudelijk medewerker)
 • Karen Smets (architect - inhoudelijk medewerker)
 • Mariska Hobo (architect - inhoudelijke medewerker)
 • Nathalie Grauls (verantwoordelijke administratie)
 • Patrick Vandewalle (communicatie)

Het dagelijks bestuur van de vzw Dubolimburg bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Limburg, Fluvius en Bond Beter Leefmilieu, aangevuld met specialisten uit het werkveld.

Bezoek de website van Dubolimburg