Wat doen we?

Mijn VerbouwBegeleiding helpt je slim en efficiënt te (ver)bouwen en renoveren

Een nieuw huis bouwen of een bestaande woning renoveren is een belangrijke stap in je leven. Voor veel mensen is het de grootste investering die ze ooit zullen doen. Het is dus belangrijk om je woning zo goed en efficiënt mogelijk te (ver)bouwen en klaar te maken voor een leven lang zorgeloos wonen. Met oog voor comfort, energiebesparing en een zo klein mogelijke impact op jouw leefomgeving.

Goed van bij de start!

Renoveren en bouwen is een zeer technische en complexe aangelegenheid. Het is van het grootste belang om de dingen meteen goed aan te pakken en te vermijden dat je ingrepen doet die je later niet meer kunt rechtzetten. 

Objectief en onafhankelijk maatadvies

Mijn VerbouwBegeleiding werkt gratis en helpt Limburgse particulieren met objectief en onafhankelijk maatadvies bij niet-vergunningsplichtige werken. We helpen je om je woning te verbeteren op het vlak van: 

  • isoleren en ventileren
  • verwarmen
  • energiebesparing en kostenefficiëntie
  • hernieuwbare energie

We leggen, waar relevant, ook de focus op: 

  • oriëntatie van de woning
  • toegankelijkheid en levenslang wonen
  • hemelwateropvang en -gebruik
  • materialengebruik
  • afvalbeperking
  • circulair bouwen

Dit zijn onze adviesformules: