Algemene voorwaarden Huisdokter

Algemene voorwaarden Huisdokter

ALGEMEEN

De Huisdokter van Dubolimburg vzw helpt Limburgse particulieren bij niet-vergunningsplichtige werken om hun woning te verbeteren op het vlak van:

 • Isolatie
 • Ventilatie
 • Technische installaties
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie

De Huisdokter legt tegelijkertijd ook de focus op:

 • Oriëntatie van de woning
 • Toegankelijkheid en levenslang wonen
 • Hemelwateropvang en -gebruik
 • Materialengebruik
 • Afvalbeperking
 • Circulair bouwen

Het advies van De Huisdokter behandelt enkel de aspecten van duurzaam (ver-)bouwen en rationeel energiegebruik. Dit zijn geen raadgevingen over architectuur, vormgeving noch advies over stabiliteit. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen over het werk van een architect, maar om de bouwheer bewust te maken van duurzaamheidsaspecten die hij/zij met de architect kan overlopen.

ADVIESFORMULES

De Huisdokter van Dubolimburg biedt volgende adviesformules aan:

Infosessies

Dubolimburg organiseert in samenwerking met Fluvius, de provincie Limburg en Limburgse gemeente gratis infosessies en opleidingen over de diverse thema’s van het duurzaam (ver)bouwen, zoals isoleren, ventileren, verwarmen enzovoort. De volledige lijst vind je HIER.

Quickscans

Heb je een concrete vraag over duurzaam renoveren of bouwen? De Quickscan geeft je:

 • Een kort mondeling gratis advies van maximaal 30 minuten
 • Een antwoord op een concrete vraag rond duurzaam (ver)bouwen (isoleren, verwarmen, hernieuwbare energie, …)
 • Informatie over premies, subsidies, de lening van het Energiehuis en andere financiële voordelen

Quickscans worden gegeven na afspraak op kantoor van Dubolimburg, Greenville, Houthalen-Helchteren, ofwel via telefoon/mail.
Quickscans zijn gratis voor inwoners van de partnergemeenten van Dubolimburg. Inwoners uit niet-partnergemeenten betalen 20 euro.
Een overzicht van de partnergemeenten die het aanbod van Dubolimburg ondersteunen vind je HIER.

Huisdokter aan huis

De Huisdokter komt - na afspraak - aan huis als je je woning grondig wilt renoveren. En dus meerdere ingrepen (tegelijk) plant. De Huisdokter doorloopt en screent samen met jou je woning. Hij kijkt naar de stand van zaken en bekijkt waar je je woning kan verbeteren. Hij geeft je professioneel en onafhankelijk advies wat betreft de mogelijkheden van je woning en de winst die je nog kan boeken op vlak van comfort en energiebesparing. Hij let vooral op de isolatiegraad met extra aandacht voor bouwknopen of 'koudebruggen', de ramen en beglazing, ventilatie, verwarming en sanitair warm water, hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen enzovoort), hemelwateropvang en -hergebruik, mogelijke inpassing van natuurlijke elementen voor koeling.

De Huisdokter zal je ook steeds vertellen of de door jou geplande werken voor premies en subsidies in aanmerking komen. Hij geeft je ook uitleg over de renteloze lening van Energiehuis Limburg.

Na afloop van een bezoek schrijft de Huisdokter jouw persoonlijke advies van de Huisdokter neer in een uitgebreid verslag of Renovatierapport. Daarin staan mogelijke maatregelen, de volgorde van uitvoeren en praktische tips & tricks voor het renoveren van jouw woning. Je leest er ook uitgebreide (achtergrond)informatie in over de uit te voeren werken.

Een Renovatierapport helpt je om de juiste offertes aan te vragen en om goed geïnformeerd aan de gesprekken met architecten en aannemers te beginnen. Een must als je je woning grondig gaat renoveren.

Een Huisdokterbezoek + Renovatierapport kost 50 euro als jouw gemeente partner is van Dubolimburg. Inwoners van gemeenten die geen partner zijn, betalen 100 euro.

Een overzicht van de partnergemeenten die het aanbod van Dubolimburg ondersteunen vind je HIER.

Renovatiebegeleiding

Aansluitend op een Huisdokterbezoek kan je als particulier renovatiebegeleiding krijgen. Hieraan zijn volgende voorwaarden verbonden:

 • Jouw gemeente organiseert een renovatiecampagne
 • Er is een groep van minimaal 10 kandidaten die renovatiebegeleiding willen in uw gemeente (of in aangrenzende gemeentes)
 • De geplande werken vallen onder het reglement van de Burenpremie van Fluvius en/of het campagnereglement van de gemeente

We bieden je volgende voordelen:   

 • Gratis objectief advies en ondersteuning
 • Screening en selectie van de aannemer(s) die de werken zullen uitvoeren
 • Opvragen en vergelijken van offertes op een objectieve manier
 • Hulp bij het aanvragen van premies en andere administratie

De begeleiding is alleen gratis dankzij de steun van Fluvius op voorwaarde dat er minimaal 10 deelnemers uit aangrenzende  gemeenten meedoen ofwel dankzij de steun van uw gemeente.

Opgelet: Renovatiebegeleiding gebeurt niet in elke Limburgse gemeente. Raadpleeg hiervoor de website: www.de-huisdokter.be

Bouwplanadvies

Ga je een nieuwe woning bouwen? Het Bouwplanadvies screent je bouwplannen op het vlak van oriëntatie, materiaalgebruik, levenslang wonen, technieken enzovoort. We bekijken waar je winst kan boeken qua comfort en energiebesparing. Je krijgt een uitgebreid schriftelijk verslag en we lichten onze bevindingen toe in een persoonlijk gesprek waarin je al je eventuele vragen rechtstreeks kan stellen aan onze adviseur.

Hoe gaat een Bouwplanadvies in zijn werk?

 • Je maakt een afspraak met De Huisdokter
 • Je bezorgt ons je bouwplannen (via mail, als pdf)
 • De Huisdokter screent je plannen grondig en kijkt waar er nog winst te boeken valt
 • De Huisdokter schrijft een uitgebreid rapport
 • De Huisdokter nodigt jou (en eventueel je architect) uit voor een persoonlijk gesprek op kantoor in Greenville (Houthalen-Helchteren).

Een Bouwplanadvies kost 50 euro als jouw gemeente partner is van Dubolimburg. Inwoners van gemeenten die geen partner zijn, betalen 100 euro.
Een overzicht van de partnergemeenten die het aanbod van Dubolimburg ondersteunen vind je HIER.