12
Oct
2022

Verhoging inkomensgrenzen bij de laagste inkomenscategorie

Verhoging inkomensgrenzen bij de laagste inkomenscategorie

Door de aanhoudende energiecrisis worden de inkomensgrenzen bij de laagste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie verhoogd. Dit betekent dat vanaf nu een grotere doelgroep in de laagste inkomenscategorie valt en dus een hoger premiebedrag zal ontvangen. Dit gebeurt met terugwerkende kracht en geldt voor premieaanvragen vanaf 1 oktober 2022. Aanvankelijk was deze wijziging gepland voor 1 januari 2023.

Heeft u reeds een  aanvraag voor Mijn VerbouwPremie ingediend en valt uw inkomen door deze wijziging binnen de inkomensgrenzen van de laagste inkomenscategorie? Dan hoeft u niets te doen. De aanpassing gebeurt automatisch. U zult dus automatisch een hogere premie uitgekeerd krijgen.

Concreet betekent dit het volgende:

U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:

  • 36.278 euro voor een alleenstaand persoon
  • 50.787 euro voor een alleenstaand persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 50.787 euro voor een koppel, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste.

U behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:

  • 36.278 euro – 46.170 euro voor een alleenstaand persoon
  • 50.787 euro - 65.960 euro voor een alleenstaand persoon met 1 iemand ten  laste, te verhogen met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste.
  • 50.787 euro - 65.960 euro voor een koppel, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste.

U behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en heeft recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als uw jaarlijks inkomen hoger is dan:

  • 46.170 euro voor een alleenstaand persoon
  • 65.960 euro voor een alleenstaand persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste
  • 65.960 euro voor een koppel, te verhogen met 3.700 euro per bijkomend persoon ten laste
  • Ook indien u geen eigenaar-bewoner bent, valt u onder deze doelgroep.

Ook de simulator is aangepast aan de nieuwe inkomensgrenzen.