11
May
2020

Huisdokter komt opnieuw aan huis!

Huisdokter komt opnieuw aan huis!

De Huisdokter komt vanaf maandag 18 mei weer aan huis bij particulieren die grondig gaan renoveren.Om een bezoek aan huis zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen voor zowel de Huisdokter als jezelf, zijn er enkele basisregels die je in acht dient te nemen.

VOORAFGAAND AAN HET BEZOEK

 • Geef bij reservatie van je advies aan of je een ‘echt’ dan wel een ‘virtueel’ bezoek wenst.
 • Verzamel vooraf de nodige informatie om het Huisbezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Schrijf vooraf zoveel mogelijk vragen neer per kamer of locatie
 • Maak foto’s waar nodig
 • Werk zoveel mogelijk digitaal: scan of fotografeer plannen, facturen of andere papieren die de Huisdokter nodig kan hebben om een zo optimaal mogelijk advies te kunnen geven. Doe dat uiteraard VOOR de dag van het bezoek.
 • Ontsmet de deurklinken van zowel de buiten- als binnendeuren
 • Verlucht de woning en alle te bezoeken ruimtes een half uur voor het bezoek van de Huisdokter
 • Ontsmet je handen

TIJDENS HET BEZOEK

 • De Huisdokter zal je vijf minuten voor aankomst opbellen. Zorg dat hij binnen kan zonder aanbellen en zonder deurklinken te moeten vastnemen
 • De Huisdokter draagt voor hij je woning betreedt beschermend materiaal (mondmasker en handschoenen)
 • Breng zelf een mondmasker aan VOOR de Huisdokter zich aanmeldt. Als je geen mondmasker hebt, dan kan het bezoek niet plaatsvinden.
 • Slechts één persoon kan de Huisdokter begeleiden doorheen de woning. Andere familieleden of inwoners blijven in een aparte kamer of verdieping en hebben geen contact met de Huisdokter
 • Geef geen handen
 • Hou steeds rekening met de social distancing van 1,5 meter
 • Beperk je vragen tot het noodzakelijke en hou het bezoek zo kort mogelijk
 • De nabespreking gebeurt ofwel in de openlucht (onder een ruim afdak of veranda) of bij voorkeur op een later tijdstip via telefoon of online communicatie (skype etc)

!!!  OPGELET  !!!

 • Als jij of een van je inwonende gezinsleden tussen de afspraak en het effectieve bezoek ziek zijn/worden, dan annuleer je de afspraak ALTIJD. Je kan de Huisdokter bellen of Dubolimburg verwittigen via 011-39 75 75.
 • Aan annulatie zijn geen kosten verbonden
 • Je kan meteen – of later – een nieuwe afspraak maken