22
May
2019

Noodkoopfonds helpt woningen duurzaam te renoveren

Noodkoopfonds helpt woningen duurzaam te renoveren

De Vlaamse regering heeft het zogenoemde Noodkoopfonds van 15,5 miljoen euro definitief goedgekeurd. Het budget is bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ - woningen in slechte staat die mensen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen - energetisch te renoveren. OCMW’s zullen in samenwerking met de Energiehuizen projecten opzetten waarbij zulke ‘noodkopers’ een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen krijgen. 

‘Noodkopers’ zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op de privémarkt, omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Vaak scoren die woningen slecht op het gebied van veiligheid en energiezuinigheid. Het dak lekt, de elektriciteitsleidingen zijn verouderd, in de ramen zit nog enkele beglazing, enzovoort. In Vlaanderen zouden bijna 120.000 huizen of minstens 4 procent van ons woningpatrimonium in dergelijke slechte staat zijn.

Vlaamse Wooncode

Met het Noodkoopfonds - 15,5 miljoen euro uit het Klimaatfonds - kunnen eigenaars deze woningen veilig en energiezuinig maken. OCMW’s zullen in samenwerking met de Energiehuizen projecten opzetten waarbij ‘noodkopers’ een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen krijgen. Het OCMW betaalt de lening niet uit aan de eigenaars, maar rechtstreeks aan de aannemers die de werken uitvoeren.

Bron: bouwenwonen.net