06
Mar
2019

Verandering energieleverancier bij zonnepanelen: opletten!

Verandering energieleverancier bij zonnepanelen: opletten!

Particulieren met zonnepanelen die van energieleverancier gaan wisselen, moeten het moment van de overstap goed timen. Anders bestaat de kans dat je voor onverwachte kosten komt te staan.

Wanneer je van leverancier verandert, wordt er rond de wisseldatum (het moment dat je van de ene naar de andere leverancier overschakelt) een meteropname gedaan op basis waarvan de slotfactuur door de huidige leverancier wordt opgemaakt.

Meter op nul

Bij zonnepanelen-installaties maakt men gebruik van het 'compensatieprincipe'. Dat wil zeggen dat als je op het moment van de meteropname een groot negatief verbruik hebt (dus dat de huidige meterstand lager ligt dan deze bij de vorige meteropname), dit verbruik op nul wordt gezet. Dan ben je je volledige overschot kwijt. Het kan ook dat het eventuele (grote) tekort in de winter nog niet werd aangezuiverd, waardoor je dus moet betalen voor energie die je hebt verbruikt, ook al heb je ze zelf opgewekt.

Kies je datum zorgvuldig!

Het is dus belangrijk om een wisseldatum te kiezen waarop het kWu-overschot zo laag mogelijk is, of dat je dit laat samenvallen met de jaarlijks voorziene meteropname. Deze wisseldatum kan je perfect zelf bepalen: sinds 13 september 2012 is de wet op het afschaffen van de verbrekingsvergoeding van kracht, waardoor je geen rekening meer moet houden met de voorziene einddatum van het lopend contract. Je moet er enkel rekening mee houden dat je het nieuw contract laat starten minstens 30 dagen na het regelen van dit contract.