22
May
2024

Buitengevel isoleren binnenkort zonder vergunning

Buitengevel isoleren binnenkort zonder vergunning

Binnenkort heb je geen vergunning meer nodig voor het isoleren van je dak of gevel. Al gelden er wel enkele voorwaarden aan de vrijstelling. Zo mag de isolatielaag niet dikker zijn dan 26 centimeter en je de rooilijn (= de grens tussen openbaar en privaat gebied) mag niet worden overschreden.

Met deze aanpassing wil Vlaanderen het makkelijker maken om te isoleren. De administratieve formaliteiten die vergunningen met zich meebrengen, vallen weg. Vlaanderen wil zo de run naar het energiezuinig maken van ons huizenpark tegen 2050 versnellen.