16
Nov
2022

Inkomensgrenzen 2023 voor Mijn VerbouwPremie zijn bekend

Inkomensgrenzen 2023 voor Mijn VerbouwPremie zijn bekend

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen van Mijn VerbouwPremie aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Omwille van de snel oplopende index, zullen ook de inkomensgrenzen van Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 aanzienlijk stijgen.

De nieuwe inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2023 zijn:

 1. U behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als uw jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:
 • 40 730 euro voor alleenstaande persoon
 • 57 020 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4160 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 57 020 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste.
 1. U behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als uw jaarlijks inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:
 • 40 730 euro – 51 840 euro voor een alleenstaande persoon
 • 57 020 euro – 74 060 euro voor een persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 57 020 euro – 74 060 euro voor een koppel, te verhogen met 4160 euro per bijkomend.
 1. U behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als uw jaarlijks inkomen hoger is dan:
 • 51 840 euro voor een alleenstaande persoon
 • 74 060 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4160 euro per bijkomend persoon ten laste
 • 74 060 euro voor een koppel, te verhogen met 4160 euro per bijkomend persoon ten laste
 • Ook indien u geen eigenaar-bewoner bent, valt u onder deze doelgroep. Door de indexatie kan het voor eigenaar-bewoners mogelijks interessanter zijn om de premieaanvraag uit te stellen tot 2023, op voorwaarde dat de facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur. Bij de premieaanvraag wordt er rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.


Wilt u weten of u recht hebt op premies en wat die dan bedragen? Gebruik de simulator.