De Huisdokter

De Huisdokter

Een nieuw huis bouwen of een bestaande woning renoveren is een belangrijke stap in je leven. Voor veel mensen is het de grootste investering uit hun leven. Het is dus belangrijk om je huis zo goed en efficiënt mogelijk te (ver)bouwen en klaar te maken voor een leven lang zorgeloos wonen. Met oog voor comfortenergiebesparing en een zo klein mogelijke impact op jouw leefomgeving.

Renoveren en bouwen is een zeer technische en complexe aangelegenheid. Het is van het grootste belang om de dingen meteen goed aan te pakken en te vermijden dat je ingrepen doet die je later niet meer kunt rechttrekken. 

De Huisdokter van Dubolimburg vzw helpt particulieren die een woning/appartement bezitten/hebben gekocht op het grondgebied van de Belgische provincie Limburg bij niet-vergunningsplichtige werken om hun woning te verbeteren op het vlak van: 

  • isoleren en ventileren
  • verwarmen
  • energiebesparing en kostenefficiëntie
  • hernieuwbare energie

We leggen ook de focus op: 

  • oriëntatie van de woning
  • toegankelijkheid en levenslang wonen
  • hemelwateropvang en -gebruik
  • materialengebruik
  • afvalbeperking
  • circulair bouwen

Wij hanteren deze adviesformules: