Huisdokter voor verenigingen

Huisdokter voor verenigingen

De Huisdokter van Dubolimburg helpt Limburgse verenigingen om hun gebouwen energie-efficiënter te maken door middel van kleine beheersbare maatregelen. We scannen de gebouwen en werken – samen met de betrokkenen - concrete acties uit om het gebouw duurzamer en energiezuiniger te maken. Dat gaat van buisisolatie en verwarming over de keuze van verlichting tot verstandig watergebruik: snelle winsten via slimme en beperkte investeringen.

Om blijvende gedragsverandering en bewustwording te creëren sensibiliseren we ook de leden van de vereniging, waardoor die zelf energiebesparende maatregelen kunnen aanbrengen en om ze daarna ook uit te dragen naar hun omgeving.

Het aanbod zorgt voor financiële en educatieve winst, en uiteraard wordt ook het leefmilieu er beter van.

Iets voor u(w vereniging)? Maak een afspraak

Bekijk hier het filmpje over het advies in Riemst.