Huisdokter Aan Huis

Huisdokter Aan Huis

De Huisdokter komt - na afspraak - aan huis als je je woning grondig wil renoveren. En dus meerdere ingrepen tegelijk plant. Een Huisdokterbezoek met Renovatierapport kost 50 euro* als je inwoner bent van een van onze partnergemeenten.

HOE WERKT EEN HUISDOKTERBEZOEK?

De Huisdokter doorloopt en screent samen met jou je woning. Hij kijkt naar de stand van zaken en bekijkt waar je je woning kan verbeteren. Hij geeft je professioneel advies wat betreft de mogelijkheden van je woning en de winst die je nog kan boeken op vlak van comfort en energiebesparing. Hij let vooral op:

-isolatie van dak, vloer en gevel met extra aandacht voor bouwknopen of 'koudebruggen'
-ramen en glas
-ventilatie
-verwarming 
-hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen enzovoort)
-hemelwateropvang en -hergebruik
-mogelijke inpassing van natuurlijke elementen voor koeling

Hij zorgt voor:

-een prioriteitenlijst
-de optimale volgorde van de werken
-een Renovatierapport met daarin jouw persoonlijke advies

De Huisdokter zal je ook steeds vertellen of de door jou geplande werken voor premies en subsidies in aanmerking komen. Hij geeft je ook uitleg over de groene lening van Energiehuis Limburg.

Maak hier je afspraak


Renovatierapport

Na afloop van een bezoek schrijft de Huisdokter jouw persoonlijke advies van de Huisdokter neer in een uitgebreid verslag of Renovatierapport. Daarin staan mogelijke maatregelen, de volgorde van uitvoeren en praktische tips & tricks voor het renoveren van jouw woning. Je leest er ook uitgebreide (achtergrond)informatie in over de uit te voeren werken.

Waarom een Renovatierapport?

Een Renovatierapport helpt je om de juiste offertes aan te vragen en om goed geïnformeerd aan de gesprekken met architecten en aannemers te beginnen. Een mùst als je je woning grondig gaat renoveren.

Wat kost een Huisdokterbezoek?

Een Huisdokterbezoek + Renovatierapport kost 50 euro als jouw gemeente partner is van Dubolimburg. Inwoners van gemeenten die geen partner zijn, betalen 100 euro.

Bekijk onderstaand enkele video's van een Huisdokterbezoek