Huisdokter Aan Huis

Huisdokter Aan Huis

De Huisdokter komt - na afspraak - aan huis als je je woning grondig wil renoveren. En dus meerdere ingrepen tegelijk plant. 

HOE WERKT EEN HUISDOKTERBEZOEK?

De Huisdokter doorloopt en screent samen met jou je woning. Hij kijkt naar de stand van zaken en bekijkt waar je je woning kan verbeteren. Hij geeft je professioneel advies wat betreft de mogelijkheden van je woning en de winst die je nog kan boeken op vlak van comfort en energiebesparing. Hij let vooral op:

-isolatie van dak, vloer en gevel met extra aandacht voor bouwknopen of 'koudebruggen'
-ramen en glas
-verwarming 
-hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers enzovoort)
-hemelwateropvang en -hergebruik
-de prioriteiten
-de optimale volgorde van de werken

De Huisdokter zal je ook steeds vertellen of de door jou geplande werken voor premies en subsidies in aanmerking komen. Hij geeft je ook uitleg over de Duwolimlening (groene lening) van de provincie Limburg.

Maak hier je afspraak


Renovatierapport

Na afloop van een bezoek schrijft de Huisdokter jouw persoonlijke advies van de Huisdokter neer in een uitgebreid verslag of Renovatierapport. Daarin staan mogelijke maatregelen, de volgorde van uitvoeren en praktische tips & tricks voor het renoveren van jouw woning. Je leest er ook uitgebreide (achtergrond)informatie in over de uit te voeren werken.


Waarom een Renovatierapport?

Een Renovatierapport helpt je om de juiste offertes aan te vragen en om goed geïnformeerd aan de gesprekken met architecten en aannemers te beginnen. Een mùst als je je woning grondig gaat renoveren.

Een Renovatierapport kost 25 euro als jouw gemeente partner is van Dubolimburg. Inwoners van gemeenten die geen partner zijn, betalen 75 euro.

Bekijk onderstaand enkele video's van een Huisdokterbezoek